HÌNH ẢNH

Thành Nguyên JSC chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê xe nâng tại Hải Phòng:

  • Cho thuê xe nâng điện
  • Cho thuê xe nâng dầu
  • Cho thuê xe nâng diesel
  • Cho thuê xe nâng người

Cam kết giá tốt, chất lượng và chuyên nghiệp nhất tại Hải Phòng.

CHO THUÊ XE NÂNG TẠI HẢI PHÒNG

CHO THUÊ CẨU TỰ HÀNH HẢI PHÒNG

 CHO THUÊ CẨU CHUYÊN DỤNG HẢI PHÒNG

BỐC XẾP, XẾP DỠ TẠI HẢI PHÒNG

DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TẠI HẢI PHÒNG

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG TẠI HẢI PHÒNG

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG