Logo Tron

CÔNG TY CPTM THÀNH NGUYÊN

Địa chỉ: B16 Ắc Quy, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Email: vutienthanh@thanhnguyenjsc.com – Tel: 02253.594.168

CHO THUÊ XE NÂNG XE CẨU TẠI HẢI PHÒNG

CHO THUÊ XE NÂNG

CHO THUÊ CẨU CHUYÊN DỤNG

CHO THUÊ CẨU TỰ HÀNH

SỬA CHỮA XE CẨU

SỬA CHỮA XE NÂNG

CHO THUÊ XE NÂNG

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 25 tấn

Cho thuê xe nâng 25 tấn

Cho thuê xe nâng 20 tấn

Cho thuê xe nâng 13,5 tấn

Cho thuê xe nâng 11,5 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 3 tấn

CHO THUÊ XE CẨU

Cho thuê cẩu từ 50 đến 500 tấn

Cho thuê cẩu từ 50 đến 500 tấn

Cho thuê cẩu 100 tấn

Cho thuê cẩu tự hành

CHO THUÊ XE NÂNG NGƯỜI

cho-thue-xe-nang-nguoi-dang-cat-keo-hai-phong (65)

Cho thuê xe cắt kéo

Cho thuê xe cắt kéo

Cho thuê xe boomlift 41m

Cho thuê xe boomlift

Close Menu
0906041178