Thành Nguyên4

CÔNG TY CPTM THÀNH NGUYÊN

Email: vutienthanh@thanhnguyenjsc.com - Tel: 02253.594.168
Địa chỉ: B16 Ắc Quy, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

CHO THUÊ XE NÂNG HẢI PHÒNG

CHO THUÊ XE NÂNG

CHO THUÊ CẨU CHUYÊN DỤNG

CHO THUÊ CẨU TỰ HÀNH

SỬA CHỮA XE CẨU

SỬA CHỮA XE NÂNG

CHO THUÊ XE NÂNG HẢI PHÒNG LH:0906041178. Dịch vụ cho thuê xe nâng, nâng hàng hóa bằng xe nâng tại Hải Phòng Uy tín, kinh nghiệm nâng hạ máy móc hàng hóa nhiều năm tại Hải Phòng. Cần tìm thuê nâng gọi ngay 0906041178 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Bảng giá cho thuê xe nâng theo tháng

STTDòng xe nâng dầu cũSố ca/thángGiá thuê (VND/tháng)
1Xe nâng dầu 2 – 2.5 tấn25 ca/thángGiá LH 0906041178
2Xe nâng dầu 3 tấn26 ca/thángGiá LH 0906041178
3Xe nâng dầu 4 – 5 tấn25 ca/thángGiá LH 0906041178
4Xe nâng dầu 7 – 8 tấn25 ca/thángGiá LH 0906041178
5Xe nâng dầu 10 tấn25 ca/thángGiá LH 0906041178
6Xe nâng dầu 12 tấn25 ca/thángGiá LH 0906041178
7Xe nâng dầu 15 tấn25 ca/thángGiá LH 0906041178
8Xe nâng dầu 18 tấn25 ca/thángGiá LH 0906041178
9Xe nâng dầu 25 tấn25 ca/thángGiá LH 0906041178

CHO THUÊ XE NÂNG HẢI PHÒNG

ee36efb8807c7922206d

Cho thuê xe nâng 25 Tấn

298150183ddcc4829dcd

Cho thuê xe nâng 15 Tấn

Cho thuê xe nâng 3 Tấn

Cho thuê xe nâng 15 Tấn

Cho thuê xe nâng KCN

z2584927431493_dadbdf5c2e92f629ab0808fb761a3c92

Cho thuê xe nâng 15 Tấn

z2584927811463_44d1a323ede81b9f31ae4f44e3e51ef4

Cho thuê xe nâng 3 Tấn

z1495949628829_4de23aa1cc0076ec96667aa743319a71

Cho thuê xe nâng 25 Tấn

CHO THUÊ XE NÂNG NGƯỜI HẢI PHÒNG

cho-thue-xe-nang-nguoi-dang-cat-keo-hai-phong (65)

Cho thuê xe cắt kéo

Cho thuê xe cắt kéo

Cho thuê xe boomlift 41m

Cho thuê xe boomlift

BOOMLIFT.png

Cho thuê xe cắt kéo

xe-nang-nguoi-genie-s4533130

Cho thuê xe cắt kéo

Cho thuê xe boomlift 41m

Cho thuê xe boomlift

CHO THUÊ XE CẨU HẢI PHÒNG

Cho thuê cẩu từ 50 đến 500 tấn

Cho thuê cẩu từ 50 đến 500 tấn

Cho thuê cẩu 100 tấn

Cho thuê cẩu chuyên dụng