NHÓM THIẾT BỊ GIÀN NÂNG

NHÓM THIẾT BỊ GIÀN NÂNG
Tên thiết bị Áp dụng cho Tên thiết bị Áp dụng cho
Càng nâng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Xi lanh nghiêng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Xi lanh giàn nâng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Xích nâng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Xi lanh đứng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Ru lô Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bộ sin phớt xi lanh đứng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Xi lanh giữa Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Giàn nâng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Sai síp Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Giá đỡ Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Van giảm áp Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bi giàn nâng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Các chốt chặn Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bi trượt ngang Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Các tuy ô dầu hồi Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bi rãnh Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Bưởng bảo hiểm Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bộ sin phớt xi lanh nghiêng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Bộ sim phớt xi lanh giữa Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Phụ tùng xe nâng - giàn nâng
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN
Trụ Sở Chính:
Địa chỉ: B16, Ắc Quy, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.594.168
Hotline: 0906.041.178 –
Email:
vutienthanh@chothuexenanghaiphong.com