NHÓM THIẾT BỊ HỘP SỐ

NHÓM THIẾT BỊ HỘP SỐ
Tên thiết bị Áp dụng cho Tên thiết bị Áp dụng cho
Hộp số Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Bánh răng hộp số Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Bộ sin bơm dầu số Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Solenoi Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Bơm dầu hộp số Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Bàn ép Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Lá côn Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Lá ma sát (lá côn) Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Lá thép Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Vòng bi Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Van điện Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Lò xo bầu côn Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Bộ sin phớt hộp số Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga phanh hãm Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Bầu côn Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Bát (piston) Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Bầu hộp số Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Khớp các đăng Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Biến mô Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Trục then hoa Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga
Lọc dầu hộp số Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Cần đi số Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Trục các đăng Xe nâng dầu diesel, xe nâng xăng ga Tuy ô làm mát hộp số Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện

 

Phụ tùng xe nâng - hộp số