NHÓM THIẾT BỊ BÁNH XE – PHANH

NHÓM THIẾT BỊ BÁNH XE – PHANH
Tên thiết bị Áp dụng cho Tên thiết bị Áp dụng cho
Tổng côn Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Lốp Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bơm thủy lực Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Lốp đặc Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Van chia thủy lực Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Săm xe Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bộ sin phớt van bơm thủy lực Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện La-giăng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bộ sin phớt bót lái Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện May-ơ Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bót lái Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Các báng răng cầu Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bộ xi lanh thước lái sau Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Trục láp Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bộ sin phớt thước lái sau Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Trục dẫn động lái Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Trục quay Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Vòng bi may ơ Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Trục liên kết Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Các vành chặn (phanh hãm) Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Vòng bi đũa Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện VÚ mỡ Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Thanh giằng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Phớt chắn dầu Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Trống phanh Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Phớt chắn bụi Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Má phanh Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Thanh tăng chỉnh phanh Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Xi lanh bánh xe Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Chốt chặn Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bộ toolkit bánh xe Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Các căn đệm Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bộ tổng phanh Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Bi mắt trâu Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Lò xo các loại Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Bạc vai Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Dây phanh Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Bạc trục Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Tuy ô nphanh Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Dây phanh tay Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện

Phụ tùng, linh kiện, thiết bị xe nâng