NHÓM THIẾT BỊ KHUNG VỎ

NHÓM THIẾT BỊ KHUNG VỎ
Tên thiết bị Áp dụng cho Tên thiết bị Áp dụng cho
Tay chống nắp ca pô Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Đối trọng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Ghế Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Ống xả Xe dầu diesel, xe xăng ga
Dây an toàn Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Cần phanh tay Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Đèn báo Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Vô lăng Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Đèn pha Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Tay chang điều khiển Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Xi nhan Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Bình dầu nhiên liệu Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Đèn sau Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Bình dầu thủy lực Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Công tác Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Các dây tuy ô lái Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Gương Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Tuy ô dàu thủy lực Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Bảng tap lô Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện Bộ hiển thị tín hiệu Xe dầu diesel, xe xăng ga, xe điện
Phụ tùng xe nâng - Khung vỏ