CÁC THIẾT BỊ ĐẶC TRƯNG CỦA XE ĐIỆN

CÁC THIẾT BỊ ĐẶC TRƯNG CỦA XE ĐIỆN
Tên thiết bị Áp dụng cho Tên thiết bị Áp dụng cho
Ắc quy Xe nâng điện Các thiết bị kết nối Xe nâng điện
Bộ sạc Xe nâng điện Giắc cắm chuyên dụng Xe nâng điện
Mô tơ nâng hạ Xe nâng điện Bảng điều khiển mạch Xe nâng điện
Mô tơ tiến lùi Xe nâng điện Hệ thống cầu chì Xe nâng điện
Bộ điều khiển Xe nâng điện Các role điều khiển Xe nâng điện
Pê-đan cảm biến Xe nâng điện Bộ an toàn điện Xe nâng điện
Phụ tùng xe nâng - điện